Pozyskiwanie finansowania

finansowanie przedsiębiorstw

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również
 • informacje podstawowe

Transakcje kapitałowe

uzyskaj wsparcie merytoryczne i operacyjne dla transakcji kapitałowych

ATFC dostarcza kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji transakcji kapitałowych obejmującego zarówno etap koncepcyjny i analityczny, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, koordynację procesu po stronie Klienta, operacyjną realizację prac, jak i poszukiwanie inwestorów finansowych lub strategicznych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych elementów procesu lub poszerzenie procesu o dodatkowe prace.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie koncepcji oraz wytycznych realizacji projektu;
 • koordynacja zespołów projektowych oraz doradców zewnętrznych;
 • wielowymiarowa analiza projektu oraz budowa equity story;
 • opracowywanie modelu finansowego oraz wsparcie w opracowywaniu prognoz finansowych;
 • opracowywanie dokumentacji prezentacyjnej (credential, teaser, pitch presentation, business opportunity / memorandum informacyjne...);
 • realizacja due diligence biznesowego oraz analiza prognoz finansowych;
 • organizacja Data Room / VDR lub formalnego pakietu informacyjnego;
 • wsparcie doradcze i operacyjne w negocjacjach umowy inwestycyjnej;
 • uzupełniające wsparcie doradcze i operacyjne.
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Pozyskiwanie finansowania

zapewniamy efektywne pozyskiwanie kapitału na projekty inestycyjne i przejęcia

ATFC dostarcza kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji procesu pozyskiwania finansowania dłużnego obejmującego zarówno etap koncepcyjny i analityczny, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, koordynację procesu po stronie Klienta, jak i operacyjną realizację prac. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych elementów procesu lub poszerzenie procesu o dodatkowe prace.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie koncepcji oraz wytycznych realizacji projektu;
 • koordynacja zespołów projektowych oraz doradców zewnętrznych;
 • wielowymiarowa analiza projektu oraz budowa equity story;
 • opracowywanie modelu finansowego oraz wsparcie w opracowywaniu prognoz finansowych;
 • opracowywanie dokumentacji prezentacyjnej i formalnej (teaser, memorandum informacyjne, wnioski formalne...);
 • organizacja / opracowywanie formalnego pakietu informacyjnego i dokumentacji uzupełniającej;
 • wsparcie doradcze i operacyjne w negocjacjach trem sheetów;
 • wsparcie doradcze i operacyjne w negocjacjach umowy kredytowej;
 • uzupełniające wsparcie doradcze i operacyjne.
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
.
Centrum Psuchoterapii -Jakub Kocjan
Jakub Kocjan
senior partner
więcej
Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl