Restrukturyzacja przedsiębiorstw

restrukturyzacja i inkubacja spółek

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również
 • informacje podstawowe

Restrukturyzacja spółek

uzyskaj kompleksowe wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych

ATFC specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów restrukturyzacyjnych o rozbudowanym charakterze i okresie trwania obejmującym 12 – 36 miesięcy. Świadczone przez ATFC wsparcie obejmuje zarówno pełen zakres wsparcia merytorycznego, jak i wsparcie operacyjne, w tym usługi interim management oraz czasowe przejmowanie lub budowa wybranych segmentów organizacji. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych elementów procesu lub poszerzenie procesu o dodatkowe prace.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie koncepcji oraz wytycznych realizacji projektu;
 • realizacja wstępnego due diligence (biznesowe, finansowe, prawne);
 • izolacja i zabezpieczenie kluczowych aktywów i procesów;
 • opracowywanie strategii i planów operacyjnych restrukturyzacji;
 • optymalizacja modelu biznesowego i strukturyzowanie działalności;
 • optymalizacja struktury formalno-prawnej i operacyjnej;
 • optymalizacja struktury finansowania oraz zapewnianie płynności;
 • optymalizacja kosztowa w tym budowa / izolowanie centrów zakupowych;
 • optymalizacja składu i funkcyjna zespołów pracowniczych;
 • restrukturyzacyjne usługi typu interim management;
 • bieżące doradztwo biznesowe, finansowe i prawne;
 • wsparcie w zakresie IR oraz w zakresie komunikacji kryzysowej;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Inkubacja spółek

zapewniamy elastyczne wsparcie w rozwoju projektów typu start-up

ATFC wspiera projekty / pomioty we wczesnej fazie rozwoju, w szczególności angażujemy się w inkubacje projektów / podmiotów w okresie pierwszych 6 – 24 miesięcy. Świadczone przez ATFC wsparcie obejmuje zarówno pełen zakres wsparcia merytorycznego, jak i wsparcie operacyjne, w tym usługi interim management oraz powiernicze powoływanie podmiotów. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych elementów procesu lub poszerzenie procesu o dodatkowe prace.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie strategii, modelu biznesowego i planów operacyjnych;
 • anonimowa inkubacja projektów / spółek na bazie umowy powierniczej;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej i formalnej;
 • budowa i optymalizacja zespołów pracowniczych;
 • usługi typu interim management w okresie inkubacji;
 • bieżące doradztwo biznesowe, finansowe i prawne;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
.
Centrum Psuchoterapii -Jakub Kocjan
Jakub Kocjan
senior partner
więcej
Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl