Interim Management - ATF Consulting

oferowane usługi

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również

transakcje kapitałowe
i finansowanie

Transakcje kapitałowe i pozyskiwanie finansowaniaZnajdujące się w ofercie ATFC wsparcie w zakresie realizacji transakcji kapitałowych oraz procesów pozyskania finansowania dłużnego stanowi jeden z dwóch głównych pakietów usługowych znajdujący się w naszej ofercie. Obejmuje on również procesy pozyskiwania inwestorów finansowych i strategicznych dla podmiotów we wczesnej fazie rozwoju lub poszukujących finansowania na wykup managerski, czy też przejęcia. Sprawdź pełen zakres prac objętych wybraną usługą:

wybierz usługę aby poznać szczegóły

przejdź

restrukturyzacje
i inkubacja spółek

Restrukturyzacja i inkubacja spółekZnajdujące się w ofercie ATFC wsparcie w zakresie realizacji procesów restrukturyzacyjnych oraz inkubacji spółek i projektów stanowi jeden z naszych dwóch głównych pakietów usługowych. Charakteryzuje sią on zdolnością do przejmowania w zarządzanie wybranych segmentów działalności Klienta poprzez usługi typu interim management oraz opcjonalnym, powierniczym powoływaniem podmiotów na zlecenie Klienta. Sprawdź pełen zakres prac objętych wybraną usługą:

wybierz usługę aby poznać szczegóły

przejdź

ramowe wsparcie
interimowe i doradcze

Ramowe wsparcie interimowe i doradczeZnajdujące się w ofercie ATFC ramowe wsparcia interimowe i doradcze stanowi pakiet usług ciągłych nakierowany na zapewnienie elastycznego wsparcia naszym Klientom, jak również jest ono bazą dla oferty zespolonej. Usługi te nakierowane są zarówno na rozszerzenie możliwości merytorycznych i operacyjnych zespołu wewnętrznego Klienta, jak również są one formą zabezpieczenia i eliminacji luk kompetencyjnych oraz operacyjnych w okresach wzmożonego natężenia prac. Sprawdź pełen zakres prac objętych wybraną usługą:

wybierz usługę aby poznać szczegóły

przejdź

usługi uzupełniające
i niesklasyfikowane

Usługi uzupełniające i niesklasyfikowaneZnajdujące się w ofercie ATFC usługi niesklasyfikowane i uzupełniające to modułowe uzupełnienie naszej oferty. Usługi te stanowią element zamkniętych zleceń lub rozszerzenie współpracy ramowej w modelu zespolonym. Głównymi elementami poniższej oferty jest wsparcie doradcze i operacyjne związane z komercjalizacją i sprzedażą nieruchomościami komercyjnych (galerie handlowe, retail parki, hotele), badaniem, analizą i opisem projektów, a także wsparcie doradcze i operacyjne w zakresie aspektów miękkich. Sprawdź pełen zakres prac objętych wybraną usługą:

wybierz usługę aby poznać szczegóły

przejdź
.
Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl