Interim Management - ATF Consulting

strefa rekrutacji

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również

Wszelkie procesy rekrutacyjne prowadzone przez ATFC są indywidualnie dopasowywane do stanowisk na jakie aktualnie poszukujemy Kandydatów. W celu wspierania rozwoju ATFC oraz aby zaoferować nową wartość dodaną naszym Klientom stale poszukujemy Kandydatów o najwyższych kwalifikacjach, którzy odznaczają się minimum 10 letnim doświadczeniem zawodowym. Okresowo poszukujemy również Kandydatów na stanowiska back officowe wspierające prace naszego zespołu bazowego.


Proces rekrutacji

Szczegółowe oczekiwania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego poszukiwanych Kandydatów, są uzależnione od specyfiki stanowiska i szczegółowo opisane w profilach rekrutacyjnych jakie zamieszczamy na niniejszej stronie.

Jeśli kwalifikacje i doświadczenie Kandydata są adekwatne do aktualnych potrzeb i preferencji rekrutacyjnych ATFC zostaje on zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Rekrutacja Kandydatów z doświadczeniem zawodowym prowadzona jest w sposób ciągły, natomiast w przypadku innych stanowisk ATFC przeprowadza rekrutacje okresowe.

Etapy poszczególnych procesów rekrutacyjnych mogą różnić się w zależności od stanowisk na jakie przeprowadzana jest rekrutacja. Domyślnie w przypadku wszystkich Kandydatów pierwsze etapy rekrutacji prowadzone są przez jednego Senior Partnera ATFC przy udziale przedstawiciela działu personalnego. Kolejne etapy procesu oraz jego finalizacja w przypadku Kandydatów z doświadczeniem zawodowym odbywają się natomiast przy udziale Zarządu ATFC. W przypadku pozostałych Kandydatów proces rekrutacyjny finalizowany jest natomiast przez Senior Partnera bezpośrednio nadzorującego stanowisko na jakie prowadzona jest rekrutacja przy udziale przedstawiciela działu personalnego.

W trakcie pierwszych etapów rekrutacji analizowane są kwalifikacje i doświadczenie Kandydatów oraz ich umiejętności techniczne / operacyjne. Na etapie tym Kandydaci uzyskują również informacje na temat specyfiki i zakresu stanowiska oraz stosowanych przez ATFC modeli współpracy.

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji analizowana jest wiedza merytoryczna Kandydatów, wartość dodana dla organizacji i Klientów, a także analizowany jest ich dotychczasowy track record. Na etapie tym następuje udzielenie informacji uzupełniających oraz przeprowadzane są negocjacje finansowo-prawne. Wszyscy Kandydaci, z którymi mieliśmy przyjemność spotkania, otrzymują od nas informację zwrotną dotyczącą wyniku procesu rekrutacyjnego. Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń publikowanych na naszej stronie oraz do nadsyłania aplikacji.


Modele współpracy

Kandydaci z doświadczeniem zawodowym - w ramach grupy stanowisk managerskich i specjalistycznych ATFC stosuje 2 typy dokumentów regulujących współpracę między stronami w postaci kontraktów managerskich i kontraktów handlowych; z uwagi na model funkcjonowania ATFC, który zakłada utrzymywanie gotowości operacyjnej przez 7 dniu w tygodniu po 12 godzin w cyklu dobowym współpraca na powyższych stanowiskach zakłada nienormowany czas pracy; składowymi wynagrodzenia w powyższym modelu są retainer, hourly rate oraz success fee.

Pozostali Kandydaci – w ramach grupy stanowisk back officowych ATFC stosuje standardowe dokumenty regulujące współpracę między stronami w postaci umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło; z uwagi na model funkcjonowania ATFC, który zakłada utrzymywanie gotowości operacyjnej przez 7 dniu w tygodniu po 12 godzin w cyklu dobowym współpraca na powyższych stanowiskach przebiega w cyklu zmianowym.Aktualne profile dla prowadzonych rekrutacji

Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl