Interim Management - ATF Consulting

przewagi konkurencyjne

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również

Doświadczenie i profesjonalizm

realizacja prac jedynie przez specjalistów z ponad 10 letnim doświadczeniem

Uznając, iż zapewnienie efektywności i jakości świadczonych usług wymaga posiadania dostatecznego doświadczenia kierujemy się zasadą nie dopuszczania do realizacji prac na rzecz Klienta osób z doświadczeniem mniejszym niż 25 tys. przepracowanych godzin lub z doświadczeniem zawodowym poniżej 10 lat. Powyższa zasada gwarantuje, że do realizacji prac na rzecz Klienta nie zostanie oddelegowana osoba nie posiadająca odpowiedniego doświadczenia lub kwalifikacji, co jest niezwykle istotne przy świadczeniu usług typu interim management.

więcej
.

...Zaangażowanie i kompetencje operacyjne

realizacja prac przez 7 dni w tygodniu w 12 godzinnym cyklu dobowym

Nasz system pracy obejmuje 7 dni w tygodniu oraz 12 godzinną prace w cyklu dobowym. Sprawia to że jesteśmy w pełni elastyczni czasowo i możemy dostosować się do potrzeb naszych Klientów zapewniając im zarówno wsparcie merytoryczne, jak i outsourcing operacyjny. Powyższy system umożliwia nam również łączenie pracy w placówkach Klientów z realizacją prac technicznych w naszej siedzibie, co korzystnie wpływa na poziom komunikacji z Klientem oraz jakość naszych prac.

więcej
.

...


zaawansowane wyposarzenie techniczne wspierające efektywność realizacji prac

Nasi specjaliści są w pełni autonomiczni operacyjnie i wyposażeni w zaawansowane narzędzia techniczne oraz rozbudowany zestaw oprogramowania wspierający ich pracę, który znacząco wykracza poza standardy rynkowe. Dzięki temu są oni w stanie sprawnie i profesjonalnie podjąć działania operacyjne bez zbędnych opóźnień oraz elastycznie dostosowywać miejsce pracy do bieżących potrzeb, a ich praca cechuje się podwyższonym poziomem wydajności i możliwości technicznych.

więcej
.

...


wysoka skuteczność działania i dbałość o aspekty formalno-prawne

Nasi specjaliści oprócz wysokiej skuteczności w osiąganiu celów biznesowych odznaczają się dbałością o jakość i spójność zapisów merytorycznych oraz formalno-prawnych dotyczących dokumentów towarzyszącym realizowanym procesom. Koncentrując się na długoterminowej współpracy z Klientami dbamy przede wszystkim o zabezpieczanie ich przed ryzykami biznesowymi i formalno-prawnymi jakie mogą towarzyszyć realizowanym procesom.

więcej
.

...Polityka cenowa i gwarancje

koncentracja na podstawowych wartościach usług świadczonych na rzecz klienta

Skupiany się na podstawowych wartościach jakich Klienci oczekują od naszych usług, dlatego też ograniczając poziom kosztów reprezentacji i pokrewnych oraz maksymalizując wykorzystanie infrastruktury poprzez dwukrotne wydłużenie standardowego czasu pracy jesteśmy w stanie zaoferować usługę o podwyższonym poziomie jakości dostępną poniżej standardowych kwotowań rynkowych. Stawiamy na długotrwałe, stabilne relacje biznesowe, dlatego też świadomie utrzymujemy nasze poziomy kwotowań poniżej średniej rynkowej zachęcając Klientów do nawiązywania stałej, ramowej współpracy.

więcej
.

...


finansowa gwarancja satysfakcji z jakości realizowanych usług

Potwierdzeniem naszej dbałości o jakość świadczonych usług jest pozostawianie decyzji o wypłacie 20% wynegocjowanego wynagrodzenia zależnej od oceny aspektów miękkich naszej pracy dokonanej przez Klienta. 50% z powyższego składnika wynagrodzenia kierowane jest następnie do zespołu projektowego, w celu maksymalizacji stopnia zaangażowania zespołu w realizowane projekty.

więcej
.

...


alternatywne formy płatności dla projektów restrukturyzacyjnych i start-up

Świadcząc wsparcie przy projektach restrukturyzacyjnych oraz start-upowych jesteśmy świadomi ich ograniczeń płynnościowych, dlatego też z myślą o naszych Klientach, wprowadziliśmy możliwość częściowej zapłaty za usługę na bazie rozliczenia barterowego lub debetowego poszerzonego o equity kicker. Ta forma rozliczenia zwiększa również poziom zaangażowania w realizowane projekty poprzez wprowadzania mechanizmu podziału ryzyka.

więcej
.

...Gwarancja poufności

zapewnienie pełnej poufności potwierdzone podpisaniem stosownych umów

Cechuje nas zachowanie pełnej poufności i zapewnianie naszym Klientom maksimum anonimowości i bezpieczeństwa danych. Mogą być Państwo pewni, że newralgiczne informacje jakie nam Państwo przekazują nie trafią w niepowołane ręce, a Państwa spółki nie pogorszą swojej pozycji konkurencyjnej. Przekazanie materiałów i istotnych danych poprzedzamy zawsze podpisaniem stosownego oświadczenia lub umowy o zachowaniu poufności.

więcej
.

...Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl