Interim Management - ATF Consulting

modele współpracy

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również

Model zespolony

kompleksowe wsparcie - 1 umowa - wszystkie usługi

Podstawowy wariant współpracy proponowany przez ATFC oparty jest o model zespolony zbudowanym w oparciu o uniwersalną umowę ramową obejmującą jako bazę ramowe wsparcie consultingowe i interimowe, rozbudowane o możliwość elastycznego poszerzania współpracy o wybrane usługi modułowe lub pakiety usług projektowych. Model ten jest połączeniem zalet modelu ramowego i projektowego.

więcej
.

Z uwagi na fakt, iż strategia rynkowa ATFC nastawiona jest na rozwój stabilnych, ramowych relacji z naszymi Klientami obecnie stosujemy 3 typy współpracy przy realizacji zleceń. Warianty te dostosowane są do specyfiki prowadzonych przez ATFC prac oraz umożliwiają płynne przechodzenie między poszczególnymi wariantami w przypadku poszerzania zakresu współpracy między ATFC i Klientem.Współpraca ramowa

wsparcie doradcze i operacyjne na bazie modelu ramowego

Ramowy wariant współpracy zakłada kooperację na bazie umowy ramowej, w ramach której świadczone mogą być zarówno typowe usługi doradcze, jak i usługi typu interim management. Bazuje on na retainerze i stawkach godzinowych. Celem tego wariantu jest zapewnienie naszym Klientom stałego, ramowego wsparcia doradczego i operacyjnego dostosowanego do ich bieżących potrzeb.

więcej
.

...Współpraca projektowa

realizacja zleceń zamkniętych na bazie modelu projektowego

Projektowy wariant współpracy zakłada kooperacje na bazie umowy celowej i używany jest w odniesieniu do procesów pozyskania finansowania, transakcji kapitałowych, procesów sprzedażowych oraz procesów komercjalizacji nieruchomości. Bazuje on na retainerze oraz success fee uzależnionym bezpośrednio od efektów i czasu realizacji projektu.

więcej
.

...Współpraca barterowa

alternatywne formy płatności dla projektów restrukturyzacyjnych i start-up

Kolejny typ współpracy bazuje natomiast na realizacji usług na bazie rozliczenia barterowego lub debetowego połączonego z equity kickerem i jest dedykowany jako alternatywa dla przedsiębiorstw w trakcie procesów restrukturyzacji lub przedsięwzięć o charakterze start-upowym. Wariant ten wymaga uprzedniego indywidualnego uzgodnienia przez strony formy i zakresu procedowania.

więcej
.

...Aspekt techniczny

pełna autonomia operacyjna i zapewnienie zaawansowanych narzędzi technicznych

Nasi specjaliści podczas realizacji usług oferują Klientom nie tylko własne doświadczenie i umiejętności ale również realizację usług z wykorzystaniem dostarczonego przez ATFC profesjonalnego wyposażenia technicznego. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu nasi specjaliści oprócz potencjału do tworzenie profesjonalnych materiałów o wysokiej jakości zapewniają również najwyższy stopień ochrony danych oraz efektywne możliwości realizacji pracy i prezentacji z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji.

więcej
.

Nasi specjaliści w celu zapewnienia niezbędnej szybkości i stabilności realizowanych prac wykorzystują stacje robocze ThinkPad serii W. Posiadają oni również stały dostęp do zdalnych maszyn wirtualnych oraz rozwiązań typu virtual data room w celu poszerzenia ich możliwości operacyjnych i technicznych. W ramach infrastruktury szkieletowej ATFC posiadają oni również dostęp do zaawansowanych rozwiązań serwerowych oraz ploterów i sprzętu photo, audio, video.

Standardowe stanowisko pracy w ATFC obejmuje min. oprogramowanie: MS Office 2010 Pro, MS Project 2010 Pro, Adobe Acrobat X Pro, AutoCAD 2013, Adobe InDesign CS 5.5, Adobe Photoshop CS 5.5, Adobe Illustrator CS 5.5, Adobe Fireworks CS 5.5, Adobe Dreamweaver CS 5.5, Adobe Flash CS 5.5, Adobe Premiere Pro CS 5.5, Adobe After Effects CS 5.5, Camtacia Studio 8, Lightworks 11 Pro, PhotoKey 6 Pro, TeamViewer, LogMeIn, ELOoffice, SecureDock oraz inne narzędzia wspomagające naszą pracę.Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl