Interim Management - ATF Consulting

aktualności

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również

Lista aktualności

Alternatywne formy płatności

00-00-00 ATFC udostępnia opcję rozliczenia debetowego połączonego z equity kickerem oraz rozliczenia barterowego. Powyższe opcje skierowane są do podmiotów odznaczających się obniżonym poziomem płynności, w szczególności do spółek przechodzących procesy restrukturyzacyjne lub znajdujących się w fazie start-upowej. Zastosowanie lub częściowe zastosowanie powyższego wariantu uzależnione jest od indywidualnej analiz przypadku oraz zakresu prowadzonych przez ATFC działań. Szczegółowe informacje w powyższej materii dostępne są u przedstawicieli ATFC.


Komercjalizacja obiektów handlowych

00-00-00 ATFC wprowadza do palety usług wsparcie doradcze w zakresie komercjalizacji obiektów handlowych, które jest rozszerzeniem dotychczas realizowanych usług w zakresie sprzedaży nieruchomości i optymalizacji obiektów komercyjnych. Powyższa usługa poza podstawowym wsparciem w zakresie najmu powierzchni handlowych zawiera również optymalizację strategii komercjalizacji i pozycjonowania oraz opracowanie strategii rozwoju najmu specjalnego. Szczegółowe informacje w powyższej materii dostępne są w dziale usługi.


Powiernicza inkubacja spółek i projektów

00-00-00 ATFC udostępnia opcję powierniczej inkubacji spółek na zlecenie Klienta. Powyższa opcja dotyczy zarówno spółek w fazie start-up, jak i projektów celowych i dotyczy pierwszego okresu ich funkcjonowania. Świadczone przez ATFC usługi obejmują pełen zakres wsparcia merytorycznego oraz operacyjnego, w tym usługi interim management. Zastosowanie lub częściowe zastosowanie powyższego wariantu uzależnione jest od indywidualnej analiz przypadku oraz zakresu prowadzonych przez ATFC działań. Szczegółowe informacje w powyższej materii dostępne są u przedstawicieli ATFC.


Komunikacja kryzysowa i relacje inwestorskie

00-00-00 ATFC wprowadza do palety usług wsparcie doradcze oraz operacyjne w zakresie komunikacji kryzysowej oraz relacji inwestorskich zarówno w odniesieniu do inwestorów finansowych, jak i udziałowców mniejszościowych. Usługi te stanowią uzupełnienie realizowanych przez nas projektów restrukturyzacyjnych lub procesów związanych z transakcjami kapitałowymi i pozyskiwaniem kapitału. Zakres powyyższych usług obejmuje również na wcześniejszym etapie elementy PR transakcyjnego. Szczegółowe informacje w powyższej materii dostępne są w dziale usługi.Aktualnie obowiązujące komunikaty

  • ...
  • ...
Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl